Kontakt

Informacje: Je?eli podoba ci si? to co robimy, mo?esz umie?ci? adres naszej strony w swoim komunikatorze internetowym lub doda? jako podpis w wysy?anych meilach. Liczymy te? na wasze sugestie i propozycje dotycz?ce artyku?w i zamieszczanych u nas tre?ci. Piszcie co wam si? podoba a co chcieliby?cie zmieni?. Ten serwis tworzony jest dla was i o was dlatego tak wa?ne dla nas s? wasze opinie. Wszystko skrz?tnie notujemy i staramy si? dostosowa? do waszych potrzeb. W przygotowaniu s? ju? kolejne projekty, o ktrych us?yszycie na stronach Zaplecze Kultury. Obiecujemy, ?e ?aden wasz g?os nie pozostanie bez odzewu.