Siwy czyli Pawe? ?liwi?ski Email
Ocena uĹĽytkownikĂłw: / 22
SĹ‚abyĹšwietny 
Wpisany przez Administrator   

Siwy czyli Pawe? ?liwi?skiNowe fotografie Paw?a ?liwi?skiego. Mi?o nam publikowa? jego kolejn? galeri?. Jednocze?nie mamy nadziej?, ?e to nie ostatnie prace, które b?dziemy mieli przyjemno?? wam pokaza?. Jak wida? Pawe? nie ?pi i tworzy. ?yczmy mi?ego ogl?dania. 

Nie bity, bez na?ogów. Fotografuje od 10 lat, najpierw w m?odym wieku by?o graffiti co po kilku latach zamieni?o si? w grafik? komputerowa i fotografi?. Czasem jeszcze co? namaluje, lecz fotografia i grafika to teraz g?ówny temat w mojej g?owie. Chc? z tym wi?za? swoj? przysz?o?? i wkrótce otworzy? firm? odzie?ow?. Pasja ta i wizja graficzna kr??y?a w mojej g?owie dos?ownie od dzieci?stwa. Zdj?cia wykonane by?y g?ównie nikonem D80 obiektyw 18-135 nikkor. Tematem moich fotografii jest ?wiat, to co nas otacza, pokazane z innej strony, po prostu po swojemu. Bior? udzia? w konkursach, jestem grzeczny i wierz?, ?e w ko?cu napisz? o mnie w gazetach :)

 OG?OSZENIE PARAFIALNE - DAJCIE MI PRACE W FOTOGRAFII

By? to krótki wst?p napisany w?asnor?cznie przez bohatera artyku?u a teraz czas na próbk? mo?liwo?ci Paw?a ?liwi?skiego. Na pocz?tek seria prac na naprawd? profesjonalnym poziomie, które powinny zaciekawi? wszystkich interesuj?cych si? grafik? komputerow?. Kilka bardzo ciekawych pomys?ów w bardzo ciekawej kolorystyce. Przenikanie barw i kszta?tów na wielu p?aszczyznach i kilku wymiarach. Teraz jeste?my pewni, ?e komputer nie s?u?y tylko do przegl?dania stron internetowych i pasjansa.

 

... i jeszcze kilka fotografii:

 

 

Zmieniony: Sobota, 20 Marzec 2010 16:11