Irena Nawrot - Fotografie z odzysku Email
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 
Wpisany przez SZOSZ   

Irena Nawrot - Fotografie z odzyskuW ramach jubileuszu XXV-lecia Galerii Bia?ej wLublinie mia?o miejsce otwarcie wystawy Ireny Nawrot "Fotografie z odzysku". Wernisa? odby? si? 22stycznia aca?a ekspozycja b?dzie czynna do 19lutego wdni powszednie wgodzinach od19do17. Artystka zwi?zana jest zGaleri? Bia?? od pocz?tku swojej dzia?alno?ci czyli do roku1985, kiedy to mia?a okazj? bra? udzia? w wystawie Wie?a Bab. Irena Nawrot pracuje na Wydziale Artystycznym UMCS wLublinie. Oinspiracjach, motywach, dorastaniu iinnych "ciekawostkach" zwi?zanych zsam? wystaw? us?yszcie wwywiadzie.SZOSZ czyli SZtuczny Obraz SZtuki zaprasza, specjalnie dla wszystkich bywalcw Zaplecza Kultury inie tylko.

 

 

 


Zmieniony: Sobota, 20 Marzec 2010 16:09