Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 75 goĹ›ci 
Skatch - Trailer #5 Email
Wpisany przez Administrator   

Po do?? d?ugiej nieobecno?ci pojawi? si? kolejny trailer projektu SKATCH. Zosta?y ju? nagrane dziesi?tki jak nie setki godzin materia?u w kilku miastach wschodniej Polski, mi?dzy innymi w Che?mie, ?widniku i Lublinie. Mnóstwo upadków, po?amanych deskorolek, wr?cz niebezpiecznych ewolucji. W roli g?ównej deskorolka i pasja, która po??czy?a tych kilkana?cie osób skupionych wokó? projektu. Skateboarding to nie tylko forma sp?dzenia wolnego czasu. Jazda na deskorolce mo?e by? stylem ?ycia, alternatyw? dla wielu m?odych ludzi. Zapa? i energia, któr? zwiastuj? kolejne trailery projektu SKATCH zapowiadaj? naprawd? wyj?tkowe wydarzenie. By? mo?e powstanie dokument, który zatrz?sie polsk? deskorolk?. Zapraszamy - Trailer numer 5.

 

Zmieniony: Poniedziałek, 15 Marzec 2010 11:49