Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 37 goĹ›ci 
Email
Ocena uĹĽytkownikĂłw: / 5
SĹ‚abyĹšwietny 
Wpisany przez Danu?ka B?aszak   
80 stron dobrych wierszy, a tomik nadal wygl?da jak miniaturka (krakowskie wyd. „Miniatura”  2010). i jak ten wydawca to upchn??? Zgrabnie i elegancko i wygl?da na takie malutkie.

Tytu? tomiku "Furie". Zaczyna si? cyklem "Zjawy" - spokojnie sennie. Tajemniczo.
 
Zupe?nie nie wiem, dlaczego pomy?la?am w tym momencie o mickiewiczowskich dziadach. To nie ma nic wspólnego.
 
W senno?ci przychodz?  zjawy. ?ycie jest nieod??czne snom o mi?o?ci, wi?c na ?cie?kach snów pojawiaj? si? panowie.  

"Co robi?, gdy wokó? bezdro?e?
Ni?  ?ycia tysi?ce tka prz?dek
ja pragn? twej duszy i... cia?a".  
Pi?kny jest senny erotyzm tego cyklu wierszy.  
"Chcia?am dla ciebie zaprzeda? dusze" (str. 6);

"czekam, wiesz tylko, ty jeden" (str. 10);
"Niech wró?y mi z sieci paj?czyn
 
Gu?larka, co przesz?a mi drog?" (str. 10).
 
Zjawy nie sprawdzi?y si?, nie sprosta?y wymogom marze? i podmiot(ka) liryczna mówi im do widzenia. 

"?al ci?gnie si? lepk? sw? smug?" (str. 14)  
 
Niech wspomn? jedn? ze zjaw:  
"Pod drzwiami pas twój i ostrogi,
 A w k?t pofrun??y me stroje" (str. 8).  

Ju? sobie wyobra?am takiego, który przyszed? i swoj? kultur? i dobre wychowanie zostawi? za drzwiami. Nie cierpi? takich dziadów.  
 
A potem pojawia si? cykl wierszy "Furie". m. in, mój ulubiony "Piorun Perkuna". Pi?kna melodia, dynamika tych wierszy. Odchodzi senno??.  

"Po?aru zbli?a si? ?una
i je?dziec na koniu , w p?dzie". (str. 24).  

Perkun to nawi?zanie równie? do ba?tyckich legend, bogów i mocy ?ywio?ów. W wierszu "Fantasmagoria" (str. 25) spe?nienia przekraczaj? granice pomi?dzy wyobra?ni? a rzeczywisto?ci?.

++ 
A potem... tyle innych ?cie?ek... 80 stron dobrych wierszy. Najlepiej po prostu przeczyta?. 12 267 10 39 - telefon do wydawnictwa "Miniatura". Warto kupi? te ksi??k?.

++ 
Mo?e jeszcze wspomn?  o ostatnim wierszu w tym tomiku "Po drugiej stronie sieci". Jurata Bogna Serafi?ska jest dobra w Internecie i potrafi tym si? bawi?, umie korzysta? z sieci. Komputer stwarza specyficzne formy kontaktów ludzkich - bliskich intymnych, zwabionych komputerow? obietnic? anonimowo?ci. I nagle pojawia si? pytanie o spotkanie w realu "po jednej stronie sieci".  

Danu?ka B?aszak 
--- 
Opublikowane 24.III.2010 w Portalu „Miasto Literatów”
Zmieniony: Wtorek, 30 Marzec 2010 15:37