Oversight Email
Ocena użytkowników: / 9
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Administrator   

OversightZesp? powsta? w2007r.w?widniku zpomys?u dwch kolegw: Adama iAdriana. Do zespo?u do??czy?y kolejno: Sylwia -wokalistka, anast?pnie Ka?ka, ktra mia?a zasi??? za perkusj? - obie dziewczyny niestety nie zagrza?y tam miejsca na d?ugo. Sk?ad kapeli uzupe?nili z czasem Ruben - perkusista, basistka Hania oraz Justyna, ktra ostatecznie wskoczy?a na wokal. Po uzyskaniu sali prb wmiejscowym MOK, kapela rozkr?ci?a si? na dobre. Maj? za sob? ju? przesz?o 30 oficjalnych wyst?pw i10 nie oficjalnych, m.in. w szko?ach, domach kultury, pubach, na konkursach (m.in. Mocne Uderzenie 2009 w Baranowie) iprzegl?dach (m.in. Sta?, ?d?stock), nie rzadko te? wdo?? dziwnych miejscach, np. wschronisku dla zwierz?t czy dworcu PKP w Lublinie. Do najwa?niejszych mo?na zaliczy? wyst?p przed zespo?em Afromental, dwukrotny wyst?p (2008, 2009) na przegl?dzie Sta?, ktrego ostatnia edycja przynios?a im pierwsze miejsce, konkurs ?widnicki (3miejsce) oraz konkurs w Che?mie (2miejsce).

Zesp? wspiera dzia?alno?? charytatywn?, zagrali m.in. na koncercie dla Hospicjum Ma?ego Ksi?cia wLublinie. Wlutym kapela rozpocz??a prac? nad swoim maxi singlem, wramach nagrody za wygran? w przegl?dzie Sta?. Zesp? tworz? ambitni, pe?ni zapa?u ich?ci do pracy muzycy, staraj?cy si? wykonywa? jak najlepiej to co robi?. Muzyka jest ich pasj?, aco za tym idzie b?d? doskonali? si? wtym kierunku. Cz?onkowie s?uchaj? dobrej muzyki jazzowej, funkowej, reggae, dobrych zespo?w rockowych.

Zmieniony: Wtorek, 04 Maj 2010 19:15