Versooz Email
Ocena użytkowników: / 29
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Tobiasz Michalak   

Brudna Oryginalno??Versooz - undergrandowa grupa rapowa, ktrej liderem, wsp?twrc? ideologii (chocia? nie pomys?odawc? nazwy), jest nie kto inny aOpat Aka Tropikalny Blues. Ostatni hipis w?rd hip hopowcw. Jej korzenie si?gaj? ko?ca lat 90., demwek na kasetech igrania zeshizowanego psychorapu. Nazw?, ktra zaczerpni?ta zosta?a zkomiksu, wymy?li? Sikor. Versus czyli bycie przeciw. Aby zrozumie? nasz? muzyk? trzeba si? buntowa?, nie wa?ne przeciw czemu. Nie jest to bunt sam wsobie aprzemy?lane niezale?ne dzia?anie sprzyjaj?ce twrczo?ci, nagrywaniu czy twrczemu ?wiatopogl?dowi.

Od lat 90 przez grup? przewine?o si? wiele osb. Nawijali wniej tacy MC'S jak Madaz, Mefisto, Sikor, Kfiat, Czejen oraz Neska. Ostateczny sk?ad uformowa? si? 10lat p?niej. Dla Opata VRS zawsze by?o czym? wi?cej ni? tylko zespo?em. Jazdy mi?dzysk?adowe swoj? drog? a sk?ad dawa? mo?liwo?? wyra?ania wkurwienia czy sprzeciwu. A w?a?nie oto tak naprawd? chodzi?o. To jest kurwa wrapie najwa?niejsze. Nie my?leli tak wszyscy zgrupy. Ostatecznie sprawa rozwi?za?a si? zmian? sk?adu.

Aby dostatecznie zrozumie? tera?niejsz? twrczo?? ekipy zapoznaj si? ziomblu zp?yt? "Kontrcooltura". Nie zosta?a ona wpe?ni uko?czona jednak wnosi anty-popkulturaln? ?wie?o?? za spraw? nowatorskich bitw Mefista iJimmiego Fenixa oraz niepowtarzalnych rymw. Najnowszy album "Brudna orginalno??" to kontynuacja tej drogi, ktrej grupa wstarym sk?adzie (Opat, Mefisto, Sikor) nie podje?a. Zmieni? si? sk?ad jendak idee pozosta?y nienaruszone. Versooz to teraz - Opat, Neska, Papi, Ru i multi instrumentalista Jimmi Fenix. Papi i Ru to gracze sosnowieckiego sk?adu KLB Klika. Zesp? oficjalnie debiutowa? na sk?adance "Rap Duma Mixtape 2" kawa?kiem - Poznasz mnie po bejsbolwce.W 2010 pojawi si? album "Brudna orginalno??".

Versooz na MySpace.

Zmieniony: Niedziela, 30 Maj 2010 20:30