Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 
Laureaci konkursu poetyckiego - Adam Szostak Email
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Administrator   
Adam Szostak god?o Animator laureat I nagrody przyznanej w Konkursie Poetyckim O piro Magazynu ?wiat PL" pod has?em Wiosna 2010.Absolwent Bia?oruskiej Pa?stwowej Akademii Muzyki i Bia?oruskiego Pa?stwowego Uniwersytetu Kultury. Mieszka wBaranowiczach na Bia?orusi. Pracuje w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Bia?orusi w Mi?sku. Uprawia wiersze, proz?, sztuk? performance-u


433

cztery trzydzie?ci trzy
tak d?u?y si? nasza rozmowa
tak d?ugo i szybko
d?u?y si?

bo ?ci?le na minutniku
cztery trzydzie?ci trzy

wiadomo, ?e muzyka wszystko rozstrzyga
wiadomo
ale kiedy zostan? z?amane
tarcze wszystkich zegarw
odczujesz d?ugo??
ze mn? rozmowy

niby ?ci?le wed?ug minutnika
my s?uchamy i odczuwamy
cztery trzydzie?ci trzy
czas mej samotno?ci publicznej
wobec ciebie

Utwr ameryka?skiego awangardowego kompozytora i pianisty pocz?tku XX stulecia Johna Cagea, podczas ktrego pianista wychodzina scen?, siada do fortepianu, siedzi bezd?wi?cznie 4 minut 33 sekund, wstaje, bez s?w k?ania si? i schodzi ze sceny.

***

g?os nierozmowny
niby cze?? od?wiernego
przy wej?ciu
niby szampana d?wi?k
w szklankach plastykowych

ty wybacz
gdy raptem by?o co? nie tak
nie wed?ug scenariusza
nie wed?ug fabu?y gr?

ty wybacz

gdy g?os nierozmowny
wyci?nie cze??
guten Tag
labas dienas


gdy granice pomi?dzy nami w ?yciu
jestem, oczywi?cie, najbardziej z tob?...Torre Pedente

Zobaczy? chc? Torre Pedente...
Niech deszczu strumienie na twarzy,
a ja obok ciebie chc? kroczy?,
oddycha? chc? wiatrem p?nocnym
w tym ma?ym miasteczku w?rd nocy...

Zapomnie? o wszystkich zmartwieniach
i wyrwa? si? pr?dko z niewoli

zobaczy? chc? Torre Pedente
tu w centrum Smolewicz w?rd nocy...

Torre Pedente s?ynna Krzywa Wie?a w Pizie, zbudowana w 1173 r.

Zmieniony: Piątek, 06 Sierpień 2010 07:28