Email
Ocena u偶ytkownik贸w: / 0
S艂aby艢wietny 
Wpisany przez Marcin ?uczak   

Tadeusz G髍a

Gotowy jest ju? projekt kolejnego muralu b?d?cego kolejn? cz??ci? projektu "Kadry ?widnika". Autorski Projekt Paw?a Kasperka to pr骲a zwr骳enia uwagi mieszka?c體 ?widnika na wa?ne momenty z ?ycia miasta, kt髍e ju? na sta?e zapisa?y si? w jego historii. Kolejny kadr prawdopodobnie umiejscowiony b?dzie na ?cianie przy ulicy Wyspia?skiego. Inspiracj? do jego powstania jest cz?owiek legenda nie tylko ?widnika ale i polskiego lotnictwa - odznaczony Krzy?em Srebrym Odreru Virtuti Militari, trzykrotnie Krzy?em Walecznych. S?u?y? w 316 polskim dywizjonie my?liwskim RAF. W sumie zestrzei? lub uszkodzi? 5 niemieckich samolot體 - Tadeusz G髍a. To tylko kr髏kie fakty z jego ?ycia. Wsztkich zainteresowanych odsy?am na strony ?widnika na kartach historii oraz artyku?u na portalu lotniczapolska.pl.

Swojego miejsca na murach doczekaj? si? r體nie? s?ynne "?widnickie spacery". By?a to specyficzna forma protestu mieszka?c體 ?widnika przeciw k?amliwej propagandzie 體czesnych w?adz. Spacery zaczyna?y si? o godznie 19.30 w czasie emisji Dziennika Telewzyjnego. Po kilku dniach protestu akcja zacze?a gromadzi? parotysi?czne t?umy. W?adza ba?? si?, ?e sytacja wymknie si? spod kotroli i爑stanowi?a w tym czasie godzine policyjn?. Jednak zabieg ten nie pom骻?. Masowe spacery zaczyna?y si? o godzinie 17.00 a najodwa?niejsi mieszka?cy ?widnika wystawiali w??czone telewizory przez okna swoich mieszka?. W p?niejszym czasie taka forma protestu przypad?a do gustu r體nie? mieszka?com Lublina i Pu?aw.

Wizualizacje murali mo?ecie obejrze? poni?ej. Ich powstanie planowane jest na pocz?tek czerwca.

Zmieniony: Wtorek, 24 Maj 2011 21:33