Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 72 gości 
Dialogi poetyckie, spotkania z pisarzami, fotografia artystyczna ... Email
Wpisany przez Jurata Bogna Serafi?ska   

Dialogi poetyckie, spotkania z pisarzami, fotografia artystyczna czyli mwi?c w skrcie obcowanie ze sztuk?

W Tucholi i Kro?nie w ostatnich dniach pa?dziernika 2011r. odby?o si? szereg spotka? z serbsk? i polsk? poetk?, a tak?e t?umaczk? i dzia?aczk? kultury (pomys?odawczyni?, edytorem i redaktorem naczelnym m.in. Antologii Sztuk S?owia?skich Miedzy Ochryd? a Bugiem) Olg? Lali?-Krowick? i z poet? w?gierskim Ivanem Korponai.

Spotkaniom towarzyszy?a wystawa artystycznych zdj?? Kamila Krowickiego.

Organizatorami imprez literackich by?a Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi i Rektorat PWSZ w Kro?nie. Spotkania prowadzili pan dr Kazimierz ?arski i pani dr Joanna Ku?akowska-Lis. Poeci czytali swoje wiersze w mi?ej atmosferze, potem nast?pi?a dyskusja z go??mi przyby?ymi na spotkania.

Olga Lali?-Krowicka przekaza?a egzemplarze swoich ksi??ek (oraz ksi??ek przez siebie t?umaczonych) dla Biblioteki Publicznej w Tucholi i dla Biblioteki Uczelnianej w Kro?nie.

Na zdj?ciach (autorstwa Kamila Krowickiego) wida? wspania?? atmosfer?, jaka panowa?a w czasie spotka? poetyckich.

Zmieniony: Czwartek, 03 Listopad 2011 12:54