Muzyka Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 08 Kwiecień 2009 14:55

W chwili obecnej na naszych stronach znajduj? si? sylwetki dwch zespo?w. Pierwszym jest "Comeyah", ktrego sk?ad tworz? zarwno muzycy ze ?widnika jak iLublina. Drugi kapela otajemniczo brzmi?cym tytule "?le mi wyda?a" jest ju? tworem wy??cznie ?widnickim. Autorami artyku?w s? sami muzycy. Zapraszamy do lektury oraz zach?camy do wypowiedzi zarwno wformie komentarzy jak idyskusji na naszym forum, do ktrego link znajduje si? po lewej stronie zaraz pod dzia?em Muzyka.

Przedstawiamy krtki fotoreporta? zkoncertu zespo?u Comeyah, ktry odby? si? w nocy z6-7 czerwca. Lubelski "Plac na Farze" nada? temu wydarzeniu zupe?nie wyj?tkowy klimat. Koncert by? jedn? zcz??ci imprez organizowanych wramach Lubelskiej Nocy Kultury odbywaj?cej si? pod has?em "Cz?owiek w mie?cie -miasto wcz?owieku". Wystawy, wernisa?e oraz inne projekty kulturalne zosta?y umiejscowione na ulicach tworz?cych zlotu ptaka sylwetk? cz?owieka. Kto opu?ci? t? imprez? niech ?a?uje. Wyrwali?my specjalnie dla was kilka chwil ztamtejszej nocy, ktre tylko w cz??ci oddaj? jej magi? iwyj?tkowo??. Zapraszamy.

Zmieniony: Środa, 10 Czerwiec 2009 17:01