?le mi wyda?a Email
Ocena uĹĽytkownikĂłw: / 22
SĹ‚abyĹšwietny 
Wpisany przez Administrator   

?le mi wyda?a ?le Mi Wyda?a ... zespól, kapela, grupa znajomych muzyków ? hmm ... Odwo?uj?c si? do etymologii tych trzech zespolonych ju? na wieki wyrazów, które tworz? co? co jest poza nami, wami i nimi, które tworz? jednolit? mas?, ??cz?c w sobie to co s?odkie, gorzkie, s?one, kwa?ne ...  Jeste?my czwórk? utalentowanych bynajmniej [nie] muzycznie indywiduów, którzy razem chc? stworzy? CO?. Od pocz?tku mia?a by? to muzyka, i tak zosta?o po dzie? dzisiejszy. Na pytanie: Jak okre?lacie wasz styl ? Odpowiadamy to MUZYKA, po prostu. Ka?dego inspiruje co? innego, ka?de z nas ?yje w swoim w?asnym, cz?sto wyimaginowanym ?wiecie. To co lubimy najbardziej poza wspólnym graniem to kartofle ze skwarkami, pluszowe króliczki na ??ce, oraz ?wie?e powietrze o poranku w lesie.

Ponadto wyprawy mi?dzy orbitalne po neuronach, w najdalsze zak?tki ludzkiego umys?u, spowodowane za?ywaniem nielegalnych ?rodków halucynogennych takich jak vibovit, fosfatydylocholina czy mielone kasztany. Raczej nie powiemy o sobie przyjaciele, nie jeste?my te? w sta?ym formalnym zwi?zku. Cz?sto podró?ujemy osobno, jeste?my w ró?nych miejscach, w ró?nych stanach umys?u, spotykamy ró?nych ludzi, prze?ywamy ró?ne orgazmy. Dzi?ki temu wracaj?c do siebie, dzielimy si? swoimi prze?yciami, pozytywnym pesymizmem. I przychodzi w ko?cu taki dzie? kiedy Raq musi czeka? na reszt? jedn? godzin? oddaj?c si? przy tym leczniczym medytacjom, kiedy Dziki przychodzi i "chyba Ty", kiedy Kasia praktycznie zawsze przychodzi z butelk? wody i dzi?ki niej wiatrak ma w ogóle sens istnienia, kiedy K?aku pisze ?e b?dzie za 10 min a jest za 20 min. Staj? obok siebie gotowi do dzia?ania !! ... i tak godzin?, dwie, mog? sta?, a? nagle, niespodziewanie, K?ak zacznie gra? jaki? psychodelicznopodobny riff, dziki dojdzie do niego z basem, Kasia zacznie wybija? pulsuj?cy rytm, przy którego wybijaniu jest 50% szans ?e wypadnie jej pa?ka ;), Raq otworzy swój kajet, dopasuje idealnie tekst, lub wymy?li co? na szybko?ci, i oto mamy twór, nasz? spu?cizn? w wasze twarze. Pytacie dlaczego ?le Mi wyda?a ... ? Odpowiadamy, dlaczego NIE ... ?!?!?

RaQ
Jego teksty potrafi? powali? nie jedn? osob? (Po?egnanie z Jacem, jeden z najbardziej kojarzonych kawa?ków podobno wcale nie jest o kale, zaparcie twierdzi ?e by? trze?wy pisz?c ten tekst, który wed?ug niego ma drugie dno:D), ?piewa (cho? jak sam mówi ze ?piewem ma to ma?o wspólnego, bardziej pasuje mu wokalista b?d? frontman), pogrywa na saksofonie (tak jak Kasia uko?czy? gdzie? kiedy? szko?? muzyczn?). Ju? z daleka mo?na pozna? go po faluj?cej czuprynie. Zafascynowany muzyk? wszelkiego rodzaju, jednak najbardziej inspiruje go psychodeliczny rock. Z butelk? mu do twarzy, zapalony zielarz samotnik ;)

K?ak
Cz?owieka nie rozgryziesz, pe?ne to tajemnic, ale i ?miechowe. Maniak wiewiórek i jedzenia. Kiedy sobie co? zrobi to si? ?mieje, takie to pokr?cone z bakami. To on w zespole kiwa g?ow? kiedy ma by? przej?cie ;) i najch?tniej co roku zmienia? by gitary. Jego hondzi? wozili?my sprz?t na koncerty, ale odk?d ma Golfa, to nic si? tam nie mie?ci... cz?sto mo?na go spotka? na lotnisku.

Ka?
Je?eli uzna?, ?e w ka?dym zespole jest osoba, która umie najmniej i nic z tym nie robi, to w?a?nie ona. Pomimo wielkich mo?liwo?ci, lenistwo z ni? wygrywa. Ledwo sko?czy?a pierwszy stopie? Szko?y Muzycznej i na tym jej edukacja muzyczna si? ko?czy. W wolnych chwilach co? tam niby porabia, ?e niby rysuje, ?e zdj?cia robi... Na ogó? pozytywna z niej dziewczyna. Je?eli uwa?asz, ?e du?o jesz, powiniene? si? z ni? spotka?.

Dziki
Maniak basu. Pomimo, ?e ze wszystkich gra najkrócej na swoim ‘instrumencie’ najbardziej z nas wymiata. Ma najwi?ksze szanse zaistnie? w przysz?o?ci gdzie? w bran?y muzycznej. Solidne to i inteligentne. W wolnych chwilach lubi… grac na basie… i grac na basie. ?wietnie te? udaje g?osy zas?yszanych gdzie? wcze?niej filmików z youtub. Od taki on szaleniec, czasami si? go boimy. W jego piwnicy czasem spotykamy si? na próby [tak, tam gdzie ?yj? straszne paj?ki! - Ka?]

?le mi wyda?a - Po?egnanie z Jacem

Siedz? sobie na muszli i my?l? sobie tak,
co by tutaj wystruga? czego potrzebuje ode mnie ?wiat,
siedz? sobie na muszli i my?l? sobie tak,
co by tutaj wystruga?, czego potrzebuje ode mnie ?wiat.
 
Pajacyk z br?zu
Pajacyk z br?zu, to jest fakt
Tego potrzebuje,
Tego potrzebuje dzi? ca?y ?wiat
 
Pajacyk z br?zu pozdrawia Polsk?,
Pajacyk z br?zu  pozdrawia ?wiat
Pajacyk z br?zu  Idolem m?odzie?y,
podnie?cie r?ce kto niego wierzy.
 
Pajacyk z br?zu
Pajacyk z br?zu, to jest fakt
Tego potrzebuje,
Tego potrzebuje dzi? ca?y ?wiat
 
PaJacu mój, gdzie ?e? ty jest
PaJacu mój, szukam ci? w chuj
 
Najlepszy fakt pajacyk the best,
 gdy na muszli mej wymy?lam ten tekst
Najlepszy fakt pajacyk the best,
gdy na muszli mej wymy?li?em ten tekst
Najlepszy fakt pajacyk the best,
gdy na muszli mej wymy?lam ten tekst
Najlepszy fakt pajacyk the best,
gdy na muszli mej wymy?li?em ten tekst…

Zmieniony: Sobota, 20 Marzec 2010 16:14