Przemys?aw Szab?owski Email
Ocena uĹĽytkownikĂłw: / 18
SĹ‚abyĹšwietny 
Wpisany przez Administrator   

Przemys?aw Szab?owskiNowa "sielankowa" galeria Przemys?awa Szab?owskiego. Zbiór czterech fotografii miejsc, które by? mo?e ju? widzieli?cie lub które mijacie codziennie nie doceniaj?c ich pi?kna. Mo?e warto zatrzyma? si? na chwil? aby zobaczy? co? naprawd? wyj?tkowego.

Urodzony z pocz?tku roku, bo 10 stycznia 1990. Wychowywa? si? w?ród betonowych bloków i ulic kopi?c z kolegami pi?k? na pobliskim boisku oraz peda?uj?c po okolicy na swoim rowerze. Jako dziecko nie wykazywa? zbytnio zainteresowania aparatami i nowinkami technicznymi, ale tylko do czasu gdy rynek zacz?? by? zalewany przez ró?ne cyfrowe sprz?ty umo?liwiaj?ce strzelanie fotek. Najbardziej da?o si? to odczu? w wieku 13 lat gdy rodzice kupili mu pierwszy telefon komórkowy z wbudowanym aparatem. Wówczas fotografowa? wszystko co si? tylko da?o.

 

Potem przyszed? czas na pierwsz? ma?pk? Kodaka CX6230. Pstryka? i pstryka? zdj?cia, a? w ko?cu star? ma?pk? trzeba by?o zast?pi? nowsz?, kompaktowym Samsungiem S730, którego mo?liwo?ci równie? przesta?y wystarcza? po krótkim czasie. Przyszed? czas 18-stki... wtedy przyjaciele widz?c jego wielkie zainteresowanie fotografi? zrzucili si? i kupili mu jako prezent Olympusa SP510-UZ oraz statyw. Ten sprz?t przez nast?pny rok nie mia? chwili wytchnienia. By? zabierany zawsze i wsz?dzie. Lecz w ko?cu i ten Ultra-Zoom przesta? wystarcza?, co zaowocowa?o zakupem pierwszej lustrzanki. By? to Sony DSLR A200 z kitowym obiektywem Sony DT 18-70 mm.

To ju? musia?o wystarczy? m?odemu fotografowi-amatorowi. Ci?g?e strzelanie fotek i dziesi?tki godzin sp?dzanych na obróbce przy komputerze zaowocowa?o pierwszymi zarobkami. Ci?gle ucz?cy si? nowych technik amator w 2009 roku zaj?? si? prac? dla agencji microstock, które dawa?y wprawdzie marne pieni?dze, ale jednak na tyle satysfakcjonuj?ce, ?e po prawie pó? roku pozwoli?o to na zakup nowego szk?a: teleobiektywu Sigma 70-300mm Macro DG.

Teraz (prawie) w pe?ni wyposa?ony foto-amator robi zdj?cia niemal wszystkiemu... z wyj?tkiem ludzi. Portrety nigdy mu nie pasowa?y. Zawsze wola? pojecha? rowerkiem w plener z aparatem na plecach, a potem zaszy? si? gdzie? w krzakach i czeka? a? przyfrunie jakie? ptaszysko b?d? na ziemi pojawi si? dziwny robal albo paj?k.

Jest to pierwsza galeria zdj?? , któr? mieli?my okazje prezentowa? na stronach serwisu Zaplecze Kultury. Zdj?cia nie s? powi?zane ze sob? tematycznie. Stanowi? jednak próbk? mo?liwo?ci Przemys?awa Szab?owskiego i s? jednocze?nie zapowiedzi? kolejnych równie dobrych a z pewno?ci? nawet lepszych fotografii.

 

Galeria 1

 

Galeria 2

 

Zmieniony: Piątek, 09 Kwiecień 2010 19:03