Przemys?aw Szab?owski Email
Ocena użytkowników: / 18
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Administrator   

Przemys?aw Szab?owskiNowa "sielankowa" galeria Przemys?awa Szab?owskiego. Zbir czterech fotografii miejsc, ktre by? mo?e ju? widzieli?cie lub ktre mijacie codziennie nie doceniaj?c ich pi?kna. Mo?e warto zatrzyma? si? na chwil? aby zobaczy? co? naprawd? wyj?tkowego.

Urodzony z pocz?tku roku, bo 10 stycznia 1990. Wychowywa? si? w?rd betonowych blokw i ulic kopi?c z kolegami pi?k? na pobliskim boisku oraz peda?uj?c po okolicy na swoim rowerze. Jako dziecko nie wykazywa? zbytnio zainteresowania aparatami i nowinkami technicznymi, ale tylko do czasu gdy rynek zacz?? by? zalewany przez r?ne cyfrowe sprz?ty umo?liwiaj?ce strzelanie fotek. Najbardziej da?o si? to odczu? w wieku 13 lat gdy rodzice kupili mu pierwszy telefon komrkowy z wbudowanym aparatem. Wwczas fotografowa? wszystko co si? tylko da?o.

Potem przyszed? czas na pierwsz? ma?pk? Kodaka CX6230. Pstryka? i pstryka? zdj?cia, a? w ko?cu star? ma?pk? trzeba by?o zast?pi? nowsz?, kompaktowym Samsungiem S730, ktrego mo?liwo?ci rwnie? przesta?y wystarcza? po krtkim czasie. Przyszed? czas 18-stki... wtedy przyjaciele widz?c jego wielkie zainteresowanie fotografi? zrzucili si? i kupili mu jako prezent Olympusa SP510-UZ oraz statyw. Ten sprz?t przez nast?pny rok nie mia? chwili wytchnienia. By? zabierany zawsze i wsz?dzie. Lecz w ko?cu i ten Ultra-Zoom przesta? wystarcza?, co zaowocowa?o zakupem pierwszej lustrzanki. By? to Sony DSLR A200 z kitowym obiektywem Sony DT 18-70 mm.

To ju? musia?o wystarczy? m?odemu fotografowi-amatorowi. Ci?g?e strzelanie fotek i dziesi?tki godzin sp?dzanych na obrbce przy komputerze zaowocowa?o pierwszymi zarobkami. Ci?gle ucz?cy si? nowych technik amator w 2009 roku zaj?? si? prac? dla agencji microstock, ktre dawa?y wprawdzie marne pieni?dze, ale jednak na tyle satysfakcjonuj?ce, ?e po prawie p? roku pozwoli?o to na zakup nowego szk?a: teleobiektywu Sigma 70-300mm Macro DG.

Teraz (prawie) w pe?ni wyposa?ony foto-amator robi zdj?cia niemal wszystkiemu... z wyj?tkiem ludzi. Portrety nigdy mu nie pasowa?y. Zawsze wola? pojecha? rowerkiem w plener z aparatem na plecach, a potem zaszy? si? gdzie? w krzakach i czeka? a? przyfrunie jakie? ptaszysko b?d? na ziemi pojawi si? dziwny robal albo paj?k.

Jest to pierwsza galeria zdj?? , ktr? mieli?my okazje prezentowa? na stronach serwisu Zaplecze Kultury. Zdj?cia nie s? powi?zane ze sob? tematycznie. Stanowi? jednak prbk? mo?liwo?ci Przemys?awa Szab?owskiego i s? jednocze?nie zapowiedzi? kolejnych rwnie dobrych a z pewno?ci? nawet lepszych fotografii.

 

Galeria 1

Galeria 2

Zmieniony: Piątek, 09 Kwiecień 2010 19:03