Komiks - Pawe? Kasperek "Kasper" Email
Ocena użytkownikĆ³w: / 21
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Administrator   

Pawe? KasperekCzy kto? wie, ?e w ?widniku s? ludzie, którzy zajmuj? si? komiksem? Je?eli nie, to zaraz poznacie kogo? kto rysowaniem zajmuje si? z zami?owania i pasji, kogo? kto lubi to robi?, i kogo? kto robi to bardzo dobrze. Na stronach Zaplecza Kultury go?cimy Paw?a Kasperka, samozwa?czego twórce historii rysowanych rodem ze ?widnika. Mamy przyjemno?? zaprezentowa? wszystkim jego trzy grafiki oraz dwie formy komiksowe. Jeszcze tylko kilka s?ów o samym autorze i ju? b?dzie mogli podziwia? jego prace. Zapraszamy.    

Pawe? Kasperek "Kasper"- niespe?na trzydziestoletni absolwent UMCS, wydzia?u nieartystycznego; od urodzenia ?widniczanin; pracuj?cy w nie swoim zawodzie wyuczonym; rysunkiem, grafik? i komiksem para? si? od najm?odszych lat. W czasach studenckich publikowany w prasie regionalnej: Kurierze Lubelskim, Dzienniku Wschodnim oraz w innych pomniejszych, acz poczytnych w pewnych kr?gach pism (pisma bran?owe, gazety studenckie).

Rysunki inspirowane twórczo?ci? Henryka Jerzego Chmielewskiego oraz punk rockiem zdobi? ?ciany niejednego ?widnickiego domu przynosz?c nie ma?? satysfakcj? autorowi. Jak sam mówi, marzy mu si? wydanie w ?widniku "Antologii komiksu ?widnickiego", który móg?by pokaza? jak wielu ludzi w naszym mie?cie ma mo?liwo?ci i talent do robienia rzeczy, które nawet w skali ogólnokrajowej powstaj? rzadko.

 
Zmieniony: Sobota, 20 Marzec 2010 16:11