Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości 
*** Punishment 7 *** Email
Wpisany przez Administrator   

Wreszcie jest -"Punishment 7". Ten film powinien obejrze? ka?dy kto jeszcze nie wie co to znaczy skateboarding aby poczu? klimat tego sposobu na ?ycie. Ten film powinni obejrze? rwnie? wszyscy, dla ktrych deska jest w?yciu bardzo wa?na aby nie ogl?da? si? za siebie idalej zmierza? do wyznaczonego sobie celu. Film pe?en energii, trikw iwiary, film oprzyja?ni isensie ?ycia. Film Jaca iHofiego. Zapraszamy.

Zmieniony: Poniedziałek, 12 Październik 2009 08:47
Więcej…
 
Punishment 7 - Trailer Email
Wpisany przez Administrator   

Dostali?my w?a?nie krtk? depesz? od Jaca na temat jego pobytu na wyspach oto ona -"Siemaneczko, ostatnio tj. 24wrze?nia wyje?d?a?em do Anglii aby odwiedzi? Hofiego oraz poje?dzi? znim na desce na jego miejscwkach. Miejsca, ktre zwiedzili?my ito co?, co uda?o nam si? w10dni nagra? iskatowa? z?o?yli?my wfilm ale na razie aby narobi? smaka przesy?am trailer/zwiastun tego co si? szykuje. Tak wi?c mi?ego ogl?dania ido premiery w weekend, sidmej cz??ci Punishment, nagranej wAnglii". Teraz czas na obiecany przez Jaca zwiastun ...

Zmieniony: Sobota, 10 Październik 2009 07:14
Więcej…
 
Email
Wpisany przez jaco   

Ide? imprezy wLubartowie by?o wsparcie budowy skateparku wtej miejscowo?ci. Namiejscu zawodw mo?na by?o obejrze? wizualizacje projektu skateparku, z?o?y? podpis na li?cie poparcia budowy skateparku iprzede wszystkim dobrze si? wyje?dzi?.

Najfajniejsz? rzecz? tego dnia by?o to, ?e wszyscy ktrzy przyjechali na t? imprez? wiedzieli ?e na miejscu b?dzie tylko parking, ana nim rozstawionych kilka r?nych grindboxw, rurek ikicker. Inic wi?cej. Apomimo tego doLubartowa zjecha?y si? ekipy m.in.z:Siedlec, Sandomierza, Bia?ej Podlaskiej, Lublina, ?widnika, Zamo?cia. Pokazuje to du?? klas? tych wszystkich przyby?ych ludzi.

Zmieniony: Wtorek, 16 Marzec 2010 23:27
Więcej…
 
Wild In The Streets Email
Wpisany przez jaco   

Tendzie? kr?ci? si? pod nazw? Emerica-Wild In The Streets. Plany by?y wielkie, czyli pocz?tek na TP S.A. jak, co roku,bo to najbardziej strategiczne iznane miejsce przezskate-braci isiostry. ZTP S.A. by?y zapowiadane mureczki na PKO, schodki ko?o Kina Kosmos, Gap na Filharmonii iskatespot na Zamku. Wszystko przewleczone ostr? jazd? po ulicach izajawk?, ?e to nasz dzie? iwtym jednym dniu jeste?my wa?niejsi ni? samochody!!! Pech chcia?, ?e od 2 dni pada?o iwten Wielki Dzie? pogoda si? nie zmieni?a. Zdo?owa?em si?,?e nie nast?pi ten d?ugo Wyczekiwany Dzie?. Igdy oczekiwana 11 godzina zbli?a?a si? co? si? rozpogadza?o, pomy?la?em ?e na pewno kto? przyjdzie ajak nie to zawsze mog? wrci? do domu.

Zmieniony: Wtorek, 16 Marzec 2010 23:27
Więcej…
 
Lines of Bielawa Email
Wpisany przez jaco   

Lines in BielawaLines of Bielawa Second Edition 8/9.08.2009. Na te trzy noce idwa dni czeka?o bardzo du?o osb, ana pewno bardzo du?o ludzi otym mwi?o ipisa?o na r?nego rodzaju spotkaniach przy piwku iportalach internetowych. W ko?cu nasta?y te upragnione dni inoce. Ka?dy nie mg? si? doczeka? startu imprezy aorganizatorzy tylko zagryzali wargi czy wszystko jest dopi?te czy uda si? czy oczym? nie zapomnieli?my. No ale co mia?o si? sta? to ju? si? stanie.

Czas rozpocz?? imprez?/zawody/festiwal/zabaw? is?owami -"Lines of Bielawa2 uwa?am za rozpocz?te." Burmistrz Bielawy rozpocz?? drug? edycj? zawodw Lines Of Bielawa. Teraz tylko pozosta?o wspiera? zajawk? ktra t?tni?a z zawodnikw i wszystkich zebranych.

Zmieniony: Środa, 17 Marzec 2010 08:49
Więcej…
 
The Story of Skate Spot in Lublin Email
Wpisany przez jaco   
Pocz?tek to Boniek Falicki,czyli osoba ktra je?dzi na desce, mieszka w?widniku ale ogarnia pod wzgl?dem deskorolki ca?? Polsk?. Kiedy? naszed? go pomys? stworzenia skatespotw w Lublinie. Miejsc wprzestrzeni miejskiej, ktre s?u?? nie tylko do je?d?enia, ale rwnie? nawi?zuj? swoim wygl?dem do pozytywnych cech zkultury, historii oraz to?samo?ci Lublina iwschodniej Polski. Mwi? otym ka?demu ika?dy mia? zajawk? ale wiadomo ka?dy tak umie anic nikt nie zrobi? inie chcia? pomc. A? znalaz? si? na drodze Micha? Konopelko, osoba z M?odzie?owej Rady Miasta Lublina iCentrum Inicjatyw M?odzie?owych. Micha?owi bardzo spodoba? si? pomys? skatespotw izdecydowa? si? pomc go zrealizowa?. W ramach MRML zorganizowa? projekt uchwa?y dotycz?cej skatespotw.
Zmieniony: Poniedziałek, 15 Marzec 2010 11:59
Więcej…
 
Skateboarding Email
Wpisany przez jaco   

Skateboarding czyli jazda na deskorolce. Korzeniami skateboardingu jest surfing, surferzy w chwilach gdy nie by?o dobrej fali lub pogody na ?lizganie si? po nich brali swoje w?ziutkie deseczki z k?eczkami iserfowali po chodnikach, tak zacz??a si? era chodnikowego surfingu. Ale jak to w ?yciu, trzeba by?o sobie jako? umili? dzie? izrobi? co? co b?dzie bardziej mnie uszcz??liwia?o ni? zwyk?e odpychanie si? po chodniku. Tak skateboarding zacz?? ewoluowa? zdnia na dzie?, z roku na rok, poprzeczka si? podwy?sza?a.

Zmieniony: Poniedziałek, 15 Marzec 2010 12:02
Więcej…