Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 
Gdzie jest Kicia Email
Wpisany przez Jurata Bogna Serafi?ska   
Stan wrci? do swojego pokoiku na pi?trze. Spieszy? si?, chcia? jak najszybciej nakarmi? kici?, kupi? dla niej kawa?ek ciel?ciny. Wszed? i zdziwi? si?. Kici nie by?o przy drzwiach. To si? zdarzy?o po raz pierwszy. Poczu? dziwny ucisk w okolicy klatki piersiowej. D?awi?cy bl i strach. K?tem oka zobaczy? jeszcze, ?e Kicia le?a?a na dywanie bez ruchu w dziwnej nienaturalnej pozie.
Przed oczami mign??a mu wykrzywiona z?o?liwym grymasem twarz bratowej. Potem wszystko zamigota?o i zawirowa?o. Nie mg? odr?ni? twarzy bratowej, pyszczka Kici i jeszcze jakich ludzi, ktrzy co? bezg?o?nie krzyczeli.
?wiat zawirowa? i nagle wszystko ucich?o. Stan osun?? si? na pod?og?.
Zmieniony: Środa, 22 Grudzień 2010 16:57
Więcej…
 
Almanach pokonkursowy Email
Wpisany przez Administrator   
Almanach pokonkursowyW Wydawnictwie Miniatura w Krakowie zosta? wydany Almanach Pokonkursowy, b?d?cy pok?osiem Konkursu Poetyckiego O piro Magazynu ?wiat PL (pod has?em Wiosna 2010), wopracowaniu Juraty Bogny Serafi?skiej iDoroty Szumilas.

W Almanachu znalaz?y si?:
Regulamin Konkursu
Protok? z posiedzenia Jury
Aneks do protoko?u
Wiersze laureatw
Wiersze uczestnikw Konkursu wyr?nionych zakwalifikowaniem do druku.

Wszyscy zainteresowani mog? zamwi? egzemplarze Almanachu bezpo?rednio uwydawcy:

Wydawnictwo Miniatura
30-307 Krakw, ul. Barska 13
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
tel. (12) 267-10-39.
Koszt 1 egz. wynosi 11 z?.

Almanach pokonkursowy O piro Magazynu ?wiat PL, Wyd. Miniatura, Krakw, 64 s., wst?p i opracowanie Jurata Bogna Serafi?ska, Dorota Szumilas, ISBN 978-83-7606-216-7
Zaplecze Kultury mia?o przyjemno?? patronowa? konkursowi.
Zmieniony: Czwartek, 11 Listopad 2010 20:36
 
Czas hryzantem Email
Wpisany przez Jurata Bogna Serafi?ska   
Z?ocisty odblask
W tle s?onecznych chryzantem
Nie jest radosny.

K?adzie si? smutnym cieniem,
?al jest szary, nie z?oty.

I znw nas mami?
Z?udzenia barwne plamy,
Widmo fal ?wietlnych.

Na nic tu gra kolorw,
I dobrze wiemy o tym.

30.X.2010r.
Zmieniony: Sobota, 30 Październik 2010 20:27
 
Przedwyborcza gor?czka Email
Wpisany przez Jurata Bogna Serafi?ska   
Nied?ugo samorz?dowe wybory. W ostatnich dniach mo?na zaobserwowa? zwi?zan? z tym narastaj?c? gor?czk?. Ot? s? tacy, ktrzy nagle postanowili zaistnie? jako wielce dzia?acze. Do tej pory nie dali si? pozna? od tej strony, ale postanowili to nadrobi?.

Ju? dwie osoby zwrci?y si? do mnie z pro?b? o podpis na li?cie. (i mo?e za?atwi mi pani jeszcze podpisy znajomych i s?siadw cytuj? fragment pro?by)

Swj podpis traktuj? bardzo powa?nie. Nie podpisz? si? na li?cie kandydata na kandydata, ktrego pogl?dy polityczne s? w sprzeczno?ci z moimi. Poza tym musz? by? jeszcze przekonana, ?e taki pan (pani) ma spo?ecznikowskie zaci?cie i naprawd? chce i mo?e zrobi? co? dobrego dla mojego miasta.

Je?li taki kto? zajmowa? si? dotychczas wy??cznie zaliczaniem kolejnych spdniczek (lub spodni) i promocj? swojego nadmuchanego ego to ja nie wierz? w nag?? metamorfoz? i przemian? tego kogo? w dzia?acza spo?ecznego i na niego (ni?) nie b?d? na pewno ani g?osowa?, ani nie przyczyni? si? teraz do zebrania odpowiedniej liczby podpisw.

Za kompletny absurd uwa?am to, co robi? niektrzy, podpisuj?c si? na listach kandydatw z r?nych opcji, nie dlatego, ze uwa?aj? ich za odpowiednich dzia?aczy spo?ecznych, ale tylko dlatego, ?e nie maj? odwagi odmwi? znajomym (nawet je?li taka znajomo?? ogranicza si? wy??cznie do mwienia dzie? dobry).

Rozumiem, ?e niektrzy dostaj? przedwyborczej gor?czki. Ale to nie powinno przerodzi? si? w epidemi?.

13.X.2010r.

 
Limeryki doby kryzysu Email
Wpisany przez Jurata Bogna Serafi?ska   
Kto? kupi? lodwk? now?
I zosta? z pensji po?ow?.
To na op?aty!
Ot, dylematy.
Trzeba planowa? z g?ow?.

Kto? inny wzi?? kredyt du?y,
Pragn?c si? ?onie zas?u?y?.
Wrcili z Riwiery.
I co, do cholery?
Niestety koniec podr?y.

A mia?o kryzysu nie by?.
Lecz jest. Dla jakiej potrzeby?
Zielona wyspa,
A forsa wysch?a.
W portfelu krluje niebyt.

18.IX.2010r.

 
O?wiadczenie Email
Wpisany przez Administrator   

O?wiadczenie redaktora naczelnego miesi?cznika Wiadomo?ci Brzozowskie w sprawiezamieszczenia na ?amach periodyku fragmentw recenzji Pani Juraty Bogny Serafi?skiej.

Z przykro?ci? stwierdzam, i? fragmenty recenzji tomiku poezji Pana Krzysztofa Grabonia pt. Dziennik studenta autorstwa Pani Juraty Bogny Serafi?skiej, zamieszczone na str. 64-65 w lipcowo-sierpniowym numerze miesi?cznika Wiadomo?ci Brzozowskie w 2010 r. zosta?y wykorzystane bez wiedzy, zgody i zacytowania autorstwa Pani Juraty Bogny Serafi?skiej. Jest mi niezmiernie przykro, ?e Pani Jurata Bogna Serafi?ska nie zosta?a w opublikowanym na naszych ?amach tek?cie wskazana jako prawdziwa Autorka tych fragmentw, ktre zosta?y zapo?yczone w tek?cie w miesi?czniku. Nie ukrywam, ?e w tym wypadku zabrak?o z naszej strony elementarnej dba?o?ci o istotne kwestie w zakresie uszanowania autorstwa dorobku intelektualnego i owocw twrczo?ci literackiej Pani Juraty Bogny Serafi?skiej. Stwierdzam, ?e nie mia?em jako osoba odpowiedzialna za redagowanie periodyku z?ych zamiarw. Tym bardziej stanowczo o?wiadczam, i? zamieszczenie tekstu w tej wersji, w ktrej si? ukaza? w naszym czasopi?mie, nie powinno by?o si? zdarzy? i ?a?uj?, ?e tak si? sta?o, zw?aszcza ?e narazi?o to Pani? Jurat? Bogn? Serafi?sk? na naruszenie praw i przykro?ci, a tak?e wprowadza?o w b??d Czytelnikw. Wyra?am g??bokie ubolewanie w zwi?zku z zaistnia?? sytuacj? i nara?enie Pani Juraty Bogny Serafi?skiej na dyskomfort i spowodowane przez nas problemy.

Z powa?aniem
Mariusz Kaznowski

Zmieniony: Sobota, 28 Sierpień 2010 18:48
 
Laureaci konkursu poetyckiego - Adam Szostak Email
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Administrator   
Adam Szostak god?o Animator laureat I nagrody przyznanej w Konkursie Poetyckim O piro Magazynu ?wiat PL" pod has?em Wiosna 2010.Absolwent Bia?oruskiej Pa?stwowej Akademii Muzyki i Bia?oruskiego Pa?stwowego Uniwersytetu Kultury. Mieszka wBaranowiczach na Bia?orusi. Pracuje w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Bia?orusi w Mi?sku. Uprawia wiersze, proz?, sztuk? performance-u


433

cztery trzydzie?ci trzy
tak d?u?y si? nasza rozmowa
tak d?ugo i szybko
d?u?y si?

bo ?ci?le na minutniku
cztery trzydzie?ci trzy

wiadomo, ?e muzyka wszystko rozstrzyga
wiadomo
ale kiedy zostan? z?amane
tarcze wszystkich zegarw
odczujesz d?ugo??
ze mn? rozmowy

niby ?ci?le wed?ug minutnika
my s?uchamy i odczuwamy
cztery trzydzie?ci trzy
czas mej samotno?ci publicznej
wobec ciebie

Utwr ameryka?skiego awangardowego kompozytora i pianisty pocz?tku XX stulecia Johna Cagea, podczas ktrego pianista wychodzina scen?, siada do fortepianu, siedzi bezd?wi?cznie 4 minut 33 sekund, wstaje, bez s?w k?ania si? i schodzi ze sceny.
Zmieniony: Piątek, 06 Sierpień 2010 07:28
Więcej…
 
Email
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Jurata Bogna Serafi?ska   
Dziennik Studenta - ok?adkamy pos?a?cy Boga kap?ani bez szat z naszych miast i wsi *

Kiedy kilka miesi?cy temu pisa?am recenzj? debiutanckiego tomiku wierszy Krzysztofa Grabonia p.t.Wschd i zachd nie przypuszcza?am, ?e poeta ma ju? na uko?czeniu nast?pny cykl wierszy.

Tomik Wschd i zachd mo?na by nazwa? wielkim twrczym Poszukiwaniem tego, co najwa?niejsze.Jakie my?li znajdziemy w drugim zbiorku poezji p.t. Dziennik Studenta ?

Pierwszy wiersz Podkarpacka droga wyra?nie nawi?zuje do uprzednich poszukiwa?.

pod??a? po niej ch?opiec
trzyma? drewniany krzy?
bo nie potrafi? posk?ada?
porozrzucanych r?a?cw
s?ucha? katechezy
ksi?dza Twardowskiego

Dalej widzimy naszego bohatera lirycznego dostrzegaj?cego w czasie swej drogi m?drcw i ich?wiat?o, ogrody pe?ne wiedzy. Poeta dokonuje wyboru, decyduje, ktrzy mistrzowie b?d? dla niegowzorem. Ich ?ladem b?dzie odt?d pod??a?. Nie poznajemy ich wszystkich od razu, ale w miar? lekturyodnajdujemy kolejne nazwiska: ks. Twardowski, ?w. Tomasz z Akwinu, Herbert, Norwid, Freud, Hrabal,Gombrowicz, Bu?hakow, Chopin
Zmieniony: Poniedziałek, 26 Lipiec 2010 08:05
Więcej…
 
Konkurs poetycki - wyniki Email
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Administrator   
Protok?
z posiedzenia Jury Konkursu Poetyckiego
"O piro Magazynu ?wiat PL" pod has?em Wiosna 2010
z dnia 2 lipca 2010r.

Jury Konkursu w sk?adzie:
Jurata Bogna Serafi?ska pisarka, poetka, cz?onek ZLP i SAP, z-ca r. nacz. SerwisuWolno?? bez granic koordynator Konkursu,
Dorota Szumilas poetka, pisarka, cz?onek SAP, pracownik Biblioteki Narodowej
Danuta B?aszak poetka, pisarka. r. nacz. Portalu Miasto Literatw, cz?onek ZLP

pragnie podkre?li?, ?e nades?ane prace by?y na bardzo dobrym poziomie, nie mo?na by?o jednakprzyzna? wi?cej nagrd ni? przewidywa? Regulamin. Pi?tna?cie prac zosta?o zakwalifikowanych dopublikacji (wraz z nagrodzonymi i wyr?nionymi) w Magazynie SwiatPL.

Po przeczytaniu wszystkich nades?anych na Konkurs prac, Jury dokona?o oceny i podj??o decyzj?przyznania nast?puj?cych nagrd i wyr?nie?:

I nagrod? otrzyma?:
Adam Szostak z Mi?ska (Bia?oru?) god?o Animator
Zmieniony: Poniedziałek, 05 Lipiec 2010 20:25
Więcej…
 
Polityczny upa? Email
Wpisany przez Jurata Bogna Serafi?ska   
Pierwsze dni lata?. Dwudziesty pierwszy, dwudziesty drugi czerwiec najd?u?sze dni w roku.

Najbli?sze dwa tygodnie b?d? zapewne gor?ce politycznie. Taki polityczny upa?.

G?osowali?my zgodnie z przekonaniami, za dwa tygodnie pjdziemy do urn - za czy te? przeciw, a w ka?dym razie na pewno z powodu wyra?nej politycznej, spo?ecznej czy te? innej motywacji...

A czy poza tym b?dziemy mieli prawdziwe i ciep?e lato, to si? dopiero oka?e. Na razie nadchodzi czas na sma?enie konfitur, potem b?dzie sezon ogrkowy.

KONFITURY

Czy naprawd??
Nie, to przecie?
Niemo?liwe.

Mo?e jednak?
To mi?osnych
Smak powide??

Na to przecie?
Trzeba czasu
Oraz marze?

W trzy minuty
Tych specja?w
Nie wysma?ysz

(z tomiku Behemoty 2008)
Zmieniony: Piątek, 25 Czerwiec 2010 07:16
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 6