Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 
Czy ?wiat oszala?? - Guantanamo Email
Wpisany przez Jurata   
Staram si? wybiera? do ogl?dania wTV rzeczy ciekawe iwarto?ciowe. Niestety ostatnio filmy iprogramy, ktre uwa?am za warte obejrzenia s? najcz??ciej emitowane wgodzinach od dwunastej wnocy do trzeciej nad ranem. Nie wiem jak radz? sobie ztym inni, ale ja po takim nocnym ogl?daniu chodz? zupe?nie nieprzytomna.

W nocy z10 na 11 lutego br. zaparzy?am sobie supermocn? kaw? idzi?ki temu zaliczy?am film dokumentalny oGuantanamo, wy?wietlany przez TV2, pod tytu?em Czy ?wiat oszala? czy mo?na zamkn?? Guantanamo? (Wlk. Bryt. 2009).

Wi?zienie Guantanamo znajduje si? na terenie Naval Station Guantanamo Bay, bazy Marynarki Wojennej Stanw Zjednoczonych wZatoce Guantanamo, na terytorium Kuby dzier?awionym przez Stany Zjednoczone. Baza zajmuje teren po obu stronach wej?cia do zatoki, oca?kowitej powierzchni 117,6 km
Zmieniony: Środa, 17 Marzec 2010 12:28
Więcej…
 
Troch? staro?wiecka ba?? trzeciego tysi?clecia Email
Wpisany przez Jurata   
Czarodziejskie przygody Franka - Lech ZaciuraKiedy dosta?am Czarodziejskie przygody Franka Lecha Zaciury zwrci?am najpierw uwag? na pi?kne ilustracje Alicji Rybickiej na ok?adce iwewn?trz ksi??ki oraz na solidn? opraw?, ktra na pewno zniesie nawet nie najdelikatniejsze traktowanie ze strony ma?ych czytelnikw.
W ko?cu przesz?am dolektury, nie spodziewaj?c si? jaki? szczeglnych wra?e?. Itu rzeczywisto?? przesz?a moje oczekiwania. Akcja wci?gn??a mnie iautentycznie zaciekawi?a.
Rzecz dzieje si? wsp?cze?nie ijest napisana dobrym, zrozumia?ym j?zykiem. Ma?y Franek jest bohaterem, zktrym mo?e (chocia? nie musi) uto?sami? si? ka?de dziecko wjego wieku, ma zainteresowania podobne do wi?kszo?ci swoich rwie?nikw, awdomu dost?p do wszystkich nowoczesnych gad?etw zkomputerem w??cznie. Obs?ug? komputera zna by? mo?e nawet lepiej od swoich kolegw poniewa? mo?e obserwowa? jak jego ojciec wykonuje projekty architektoniczne. Franek r?ni si? od rwie?nikw najbardziej tym, ?e ma wspania?? fantazje. Tak przynajmniej interpretuj?, pewne dziwne wydarzenia, jego rodzice.
Zmieniony: Wtorek, 16 Marzec 2010 22:56
Więcej…
 
85 lat Polskiego Radia Email
Wpisany przez Jurata   
Logo Pierwszego Programu Polskiego RadiaDzisiaj, w?a?nie dzisiaj przypada jubileusz Polskiego Radia. Dok?adnie pierwszego lutego 1925 roku ogodzinie 18.00 mia?o miejsce nadanie pierwszego programu radiowego.
Komunikat wyg?osi? wtedy dyrektor PTR -in?. Roman Rudniewski informuj?c, ?e odt?d audycje b?d? nadawane codziennie od 18.00 do 19.00.Pierwsze s?owa komunikatu brzmia?y nast?puj?co "Tu prbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego wWarszawie, fala 385. metrw..."

Emisja odby?a si? w Warszawie przy ul Narbutta 29. Studio stanowi?a sala udrapowana materia?em i wy?o?ona grubymi matami kokosowymi, w ktrej sta? fortepian i by? jeden mikrofon wa??cy kilka kg. Zasi?g dla odbioru detektorowego obejmowa? Warszaw? a dla odbiornikw lampowych odleg?o?? 200 km
Czy mo?emy sobie wyobrazi? dzisiaj cisz? jaka panowa?aby w naszych domach gdyby nie skonstruowano radioodbiornika, a nast?pnie telewizora i komputera?
Zmieniony: Wtorek, 16 Marzec 2010 22:57
Więcej…
 
Moda na wirtulane kontakty Email
Wpisany przez Jurata   
Ostatnio przybywa coraz wi?cej profili na przer?nych portalach spo?eczno?ciowych.. S? tacy, ktrzy zalogowali si? wsz?dzie gdzie tylko mo?na i przyj?li wszelkie mo?liwe aplikacje potrzebne do jakich? tam portalowych walut, punktw, g?bek itd I co teraz? Aby nad??y? ze wszystkim prawie, ?e mieszkaj? w necie. Musz? przecie? przeczyta?, obejrze?, odpowiedzie?, podzi?kowa?, da? tzw. palucha wszystkim, ktrzy si? wpisali, wkleili, skomentowali.
Zmieniony: Niedziela, 31 Styczeń 2010 09:20
Więcej…
 
Za?mienie s?o?ca i manipulacje Email
Wpisany przez Jurata   
Pi?tnastego stycznia rano by?o ma?e za?mienie S?o?ca. Ja osobi?cie nie mog?am go zaobserwowa?. Popierwsze niebo nad Warszaw? by?o zaci?gni?te chmurami, po drugie o godzinie tak wczesnej jak wp?do smej mam zwyczaj jeszcze spa? w najlepsze. Niemniej za?mienie by?o, chocia? nie by?o onoca?kowite a tylko cz??ciowe.Mi?o?nicy ogl?dania tego typu zjawisk b?d? musieli teraz poczeka? troch? na nast?pne za?mieniaS?o?ca, ktre s? przewidziane na:

4 stycznia 2011 roku g??bokie za?mienie
13 lipca 2075 roku obr?czkowe za?mienie
7 pa?dziernika 2135 roku. ca?kowite za?mienie
Zmieniony: Sobota, 23 Styczeń 2010 18:52
Więcej…
 
KARNAWA?OWE TAJNE MARZENIA BEHEMOTA Email
Wpisany przez Jurata   
Ach gdzie, ach gdzie jest Szatanica???
Ja pragn? ni? si? pozachwyca?!!!
Na bal przyj?? mog? i bez fraka
I Szatanicy da? buziaka
Ach gdzie jest moja Szatanica???
Gdzie skrywa swoje srebrne lica?
Przynios? puder jej z?ocisty,
A tak?e me mi?osne listy
Ach, gdzie si? skrywa Szatanica?
Smutna jest bez niej ma stolica!
Wy?le wi?c maila do niej szybko.
Dodaj mi weny z?ota rybko!
Chc? wiedzie? gdzie jest Szatanica,
Natchnienia mego sexkrynica!
Napisz? do niej list na p?ocie
Wi?c ?ycz mi szcz??cia mj Fagocie!
Ach, gdzie, ach gdzie jest Szatanica?
Szukam jej wci?? w blasku ksi??yca
Na bal przyj?? mog? i bez muszki
Aby zobaczy? pulchne n?ki,
P?puszki, r?ki i cycuszki !!!
Z tomiku BEHEMOTY

(Tekst by? wykonany jako utwr ?piewany /muzyka Piotr Golla/ na Gali Pokonkursowej Ikarowe Strofy XII.2008)
Zmieniony: Sobota, 02 Styczeń 2010 21:21
 
Email
Wpisany przez Jurata   
Zima w pierwszych latach drugiej po?owy dwudziestego wieku. Bu?eczka ma ju? prawie cztery lata. Mieszka razem z rodzicami i bratem w Zalesiu pod Warszaw?. Wszyscy s? ju? zm?czeni czekaniem na przydzia? mieszkania w stolicy. Panowie (ojciec i brat Bu?eczki) codziennie je?d?? kolejk? do Warszawy do pracy, wieczorem wracaj? bardzo p?no. Bu?eczka mo?e z nimi porozmawia? i pobawi? si? tylko w niedziele i ?wi?ta. Ca?e dnie sp?dza tylko z matk?.

Na ?wi?ta Bo?ego Narodzenia tatu? przynosi zaproszenie na choink? organizowan? przez zak?ad pracy. Jad? wszyscy tatu?, doros?y brat, mamusia i Bu?eczka. W domu zostaje tylko pies i kot. Bu?eczka ma na sobie b??kitn? aksamitn? sukienk?, w tym samym kolorze i odcieniu kokard? w blond loczkach i bia?e, ciep?e rajtuzy.
Zmieniony: Sobota, 26 Grudzień 2009 17:13
Więcej…
 
Sonet ?wi?teczny Email
Wpisany przez Jurata   
Dzie? ?wi?teczny ju? chmur? nadci?ga ?niegow?,
Chmur? wielk? i ci??k?, barwy mlecznobia?ej.
Ziemia czeka na gwiezdny puch, ktry jest dla niej,
Aby w swej ?nie?nej szacie mie? wygl?d krlowej.
P?yn? chmury ?niegowe, bia?o, uroczy?cie,
P?yn? tak ju? od wiekw, w przed?wi?tecznym zmroku.
P?yn?, a my czekamy a? nadejdzie pora.
Sp?yn?? nastrj od?wi?tny z ?yczeniami w li?cie.
Jako? ja?niej i cieplej i milej jest wok?,
I nie chcemy pami?ta? smutku, co by? wczoraj.
Czas ?wi?teczny nadchodzi rodzinnie, z kol?d?.
S? najbli?si, op?atek, u?ciski, ?yczenia.
Jak co roku, w tradycji tej nic si? nie zmienia,
A za rok przecie? tak?e w grudniu b?d? ?wi?ta.
Jest choinka zielona, kartki i prezenty,
Bia?y obrus na stole i potraw dwana?cie
Dodatkowe nakrycie te? postawi? trzeba.
Idzie czas, ktry jest nam najdro?szy i ?wi?ty
Gdy zaja?nieje Gwiazda symbol, co nie ga?nie
To znak, by do Wieczerzy zasi??? przyszed? z Nieba.
Jurata Bogna Serafi?ska
Zmieniony: Czwartek, 24 Grudzień 2009 09:01
 
To?samo?? w sieci Email
Wpisany przez Jurata   

To?samo?? w sieci

To Ty, czy kto? inny udaje,
Kto chcia?by wej?? w Twoj? rol??
Zna Ciebie i Twe zwyczaje
Pomy?ki si? troch? boj?.

A je?li Ty, to dlaczego
Gr? tak? prowadzisz ze mn??
Cho? wiesz, ?e Ciebie Jednego
Wygl?dam, wci?? nadaremno!

To Ty, czy kto? ukrad? to?samo??,
Tematy, styl i depresj??
I pisze, Ciebie udaj?c
Wiec powiedz, czy to Ty jeste??

Jurata Bogna Serfi?ska
Grudzie? 2009r.

Zmieniony: Środa, 16 Grudzień 2009 18:48
 
Jurata Bogna Serafi?ska rozmawia z Dorot? Szumilas Email
Wpisany przez Jurata   
No i co mi powiesz?
?e spad?y ju? li?cie z drzew,
?e wieje wiatr i pada deszcz
?e zimno...
Powiedz co? wi?cej!
?e tak naprawd? to nie jest
mi smutno...
A ja Ci powiem,
?e bardzo si? z tego
ciesz?!
Dorota Szumilas
Dorota Szumilas absolwentka Inst. Informacji Naukowej iStudiw Bibliologicznych UW orazPapieskiego Wydz. Teologicznego, pracownik Biblioteki Narodowej; autorka kilku art. naukowych idwch tomikw wierszy "Ma?a cicha kropla" oraz Chocia? dobre s?owo.
Doroto, wczasie kiedy jeszcze nie zna?y?my si? osobi?cie czyta?am, zzainteresowaniemTwoje teksty wMagazynie ?wiat Polinfo. Wjakich redakcjach jeszcze publikujesz?
Witaj Jurata. Publikuj? wPoezji Dzisiaj, Pracach Pieni?skich iwk?ciku poetyckim polonijnejgazety wychodz?cej wChicago Zdrowie, Uroda i?ycie. Moje wiersze wt?umaczeniu na j?z.angielski s? tak?e na portalu: Poemhunter.com.
Zmieniony: Środa, 17 Marzec 2010 12:16
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 6