Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 
Muzyka
Versooz - z ostatniej chwili. Email
Wpisany przez Tobiasz Michalak   
Varsooz - Brudna oryginalno??Ju? dzi? 23 wrze?nia odbywa si? premiera p?yty Brudna oryginalno?? ekipy VERSOOZ. Udzia? w tym albumie wzi??o bardzo wielu artystw mi?dzy innymi: free jazzowy producent Noid62, lubelski beat maker Listfa (Galeria, Tak Zwani), Dj DBT (Chonabibe Saundsystem, Wena I Rasmentalism), Delegat, AyshaPower -wokalistka reggae, Jimmy Fenix (AdHD) oraz Perwers i BL. Przed Wami 3 utwory promocyjne,ca?o?? dost?pna na w serwisie w serwisie www.hip-hop.pl.

P?yta pod patronatem Radia Rewers, Delegat Studio, przy wsparciu Hip-hop.pl, Rap Duma.pl, Mhh.pl, Monting.pl
KILIMANDZARO gosc AYSHAPOWER
FEJM gosc DELEGAT
DROGA DO LP
Zmieniony: Czwartek, 23 Wrzesień 2010 07:55
 
Versooz - "Boom Boom " Email
Wpisany przez Administrator   

Boom Boom - VersoozElo WARIATY I WARIATKY. Nie pijcie nigdy nawozu do kwiatw po ci??kim upaleniu. Jarando Jeffa Bryd?esa, ej yo! Siostrunia pozb?d? si? Stanis?awa. Troch? melan?owej charyzmy a la Fred Flinstone plus chi?szczyzna w oczach. Wchodzi BOOM BOOM. Za muzyk? odpowiadaj? Noid 62 oraz Jimmy Fenix (spec od gitarowych riffw). Mix - Delegat Studio. Track zapowiada nowy album VERSOOZ - BRUDNA ORYGINALNO??. Zach?camy do sprawdzania poprzednich jazd NIEWA?NE oraz SKATUJ DECHE. P?yta sie zbli?a tyle mo?emy powiedzie?. ?adnych dat.

Kolejny track promuj?cy Brudn? Oryginalno??
(2010, SZPONT NAGRANIA , Singiel)

Zmieniony: Wtorek, 13 Lipiec 2010 18:35
 
Comeyah Email
Wpisany przez Syjon/Comeyah   
Zesp? ComeyahNasze najnowsze nagrania ju? nied?ugo do pos?uchania,na naszym myspaceoraz nowo powsta?ejstronie www, ktrej adres podam niebawem.
Chcia?em rwnie? zaprosi? wszystkich ktrzy lubi? buja? si? w mi?kkich pozytywnych rytmach reggaena stadion Avii w ?widniku - 09.07 o godz. 15.00 - szykujemy ponad godzin? dobrej muzycznejvibracji - zapraszam Wszystkich tych ktrzy ju? znaj? Comeyah i Wszystkich ktrzy chcieliby naspozna?, jako ?e godzina jest wczesna mocno licz? na ?widnick? poczt? pantoflow? :)
Zmieniony: Piątek, 11 Czerwiec 2010 08:12
 
Brudna Oryginalno?? Email
Wpisany przez Tobiasz Michalak   

Brudna Oryginalno??VERSOOZ, DELEGAT STUDIO I SZPONT NAGRANIA prezentuj?podwjny singiel z nadchodzacej p?yty Brudna Oryginalno??. Za muzyk? naalbumie odpowiada lubelski free jazzowy producent Noid62, legendarnylubelski bit maker Listfa (Galeria, Tak Zwani) orazmultiinstrumentalista Jimmy Fenix (gitary, saxofon). Za skreczeodpowiada Dj DBT (Chonabibe Saundsystem, Wena i Rasmentalism) Muzycznieto funkowo-soulowo- rapowa, mocno hip-hopowa rzecz. Reszty trzebapos?ucha?. Przed wami Brudna Oryginalno?? / Skatuj deche. Skatuj jestho?dem dla wszystkich jaraj?cych sie desk? i rolkami. Brudna to ho?d dlastylu ?ycia, oryginalno?ci i ?yciowego syfu. BRD ORG 2010 VRS.

 

 

 

Versooz, Noid, Jimmy Fenix. DJ DBT - SKATUJ DECHE

Versooz, Listfa - BRUDNA ORYGINALNO??

Zmieniony: Niedziela, 30 Maj 2010 20:02
 
Versooz Email
Wpisany przez Tobiasz Michalak   

Brudna Oryginalno??Versooz - undergrandowa grupa rapowa, ktrej liderem, wsp?twrc? ideologii (chocia? nie pomys?odawc? nazwy), jest nie kto inny aOpat Aka Tropikalny Blues. Ostatni hipis w?rd hip hopowcw. Jej korzenie si?gaj? ko?ca lat 90., demwek na kasetech igrania zeshizowanego psychorapu. Nazw?, ktra zaczerpni?ta zosta?a zkomiksu, wymy?li? Sikor. Versus czyli bycie przeciw. Aby zrozumie? nasz? muzyk? trzeba si? buntowa?, nie wa?ne przeciw czemu. Nie jest to bunt sam wsobie aprzemy?lane niezale?ne dzia?anie sprzyjaj?ce twrczo?ci, nagrywaniu czy twrczemu ?wiatopogl?dowi.

Od lat 90 przez grup? przewine?o si? wiele osb. Nawijali wniej tacy MC'S jak Madaz, Mefisto, Sikor, Kfiat, Czejen oraz Neska. Ostateczny sk?ad uformowa? si? 10lat p?niej. Dla Opata VRS zawsze by?o czym? wi?cej ni? tylko zespo?em. Jazdy mi?dzysk?adowe swoj? drog? a sk?ad dawa? mo?liwo?? wyra?ania wkurwienia czy sprzeciwu. A w?a?nie oto tak naprawd? chodzi?o. To jest kurwa wrapie najwa?niejsze. Nie my?leli tak wszyscy zgrupy. Ostatecznie sprawa rozwi?za?a si? zmian? sk?adu.

Aby dostatecznie zrozumie? tera?niejsz? twrczo?? ekipy zapoznaj si? ziomblu zp?yt? "Kontrcooltura". Nie zosta?a ona wpe?ni uko?czona jednak wnosi anty-popkulturaln? ?wie?o?? za spraw? nowatorskich bitw Mefista iJimmiego Fenixa oraz niepowtarzalnych rymw. Najnowszy album "Brudna orginalno??" to kontynuacja tej drogi, ktrej grupa wstarym sk?adzie (Opat, Mefisto, Sikor) nie podje?a. Zmieni? si? sk?ad jendak idee pozosta?y nienaruszone. Versooz to teraz - Opat, Neska, Papi, Ru i multi instrumentalista Jimmi Fenix. Papi i Ru to gracze sosnowieckiego sk?adu KLB Klika. Zesp? oficjalnie debiutowa? na sk?adance "Rap Duma Mixtape 2" kawa?kiem - Poznasz mnie po bejsbolwce.W 2010 pojawi si? album "Brudna orginalno??".

Versooz na MySpace.

Zmieniony: Niedziela, 30 Maj 2010 20:30
 
MyKey w TVP Lublin Email
Wpisany przez Administrator   
O MyKey muzyku obracaj?cym si? w kr?gach kultury Hip-hop i R'n'B robi si? coraz g?o?niej. Poni?ej znajduje si? fragment "Magazynu weekendowego", cyklicznego programu TVP Lublin. Krtki artyku? o MyKey oraz jeden z jego kawa?kw pod tytu?em "Kill Da Silence"znajdziecie te? na stronach Zaplecza Kultury. Muzyka na naprawd? wysokim poziomie prosto ze ?widnickich osiedli. Trzymamy kciuki i z niecierpliwo?ci? czekamy na now? p?yt?, ktr? artysta zamierza wyda? jeszcze w tym roku. Pe?ne energii brzmienia i pewna wyj?tkowa filozofia muzyki, wydaje si? by? wyj?tkowym atutem MyKey. Jeste?my pewni, ?e jeszcze o nim us?yszymy.
Zmieniony: Środa, 19 Maj 2010 08:16
 
Oversight Email
Wpisany przez Administrator   

OversightZesp? powsta? w2007r.w?widniku zpomys?u dwch kolegw: Adama iAdriana. Do zespo?u do??czy?y kolejno: Sylwia -wokalistka, anast?pnie Ka?ka, ktra mia?a zasi??? za perkusj? - obie dziewczyny niestety nie zagrza?y tam miejsca na d?ugo. Sk?ad kapeli uzupe?nili z czasem Ruben - perkusista, basistka Hania oraz Justyna, ktra ostatecznie wskoczy?a na wokal. Po uzyskaniu sali prb wmiejscowym MOK, kapela rozkr?ci?a si? na dobre. Maj? za sob? ju? przesz?o 30 oficjalnych wyst?pw i10 nie oficjalnych, m.in. w szko?ach, domach kultury, pubach, na konkursach (m.in. Mocne Uderzenie 2009 w Baranowie) iprzegl?dach (m.in. Sta?, ?d?stock), nie rzadko te? wdo?? dziwnych miejscach, np. wschronisku dla zwierz?t czy dworcu PKP w Lublinie. Do najwa?niejszych mo?na zaliczy? wyst?p przed zespo?em Afromental, dwukrotny wyst?p (2008, 2009) na przegl?dzie Sta?, ktrego ostatnia edycja przynios?a im pierwsze miejsce, konkurs ?widnicki (3miejsce) oraz konkurs w Che?mie (2miejsce).

Zmieniony: Wtorek, 04 Maj 2010 19:15
Więcej…
 
Comeyah - Rastastacja Email
Wpisany przez Administrator   
RastastacjaOstatnie wie?ci ze spokojnych i pe?nych pozytywnej energii obszarw muzyki reggae, ktre odnalaz?em w?rd kilku niezobowi?zuj?cych maili w mojej skrzynce pocztowej. Wiadomo?? nades?ana przez cz?onkw zespo?u Comeyah dla tych kilku sta?ych i nie tylko, bywalcw Zaplecza Kultury.
Mamy wielk? przyjemno?? poinformowa? Was ?e nasz utwr "Przewi? do pocz?tku" w wersji studyjnejukaza? si? na najnowszej sk?adance Rastastacji - p?ycie do??czonej do magazynu "Free Colours",mo?na go pos?ucha? rwnierz na naszym profilu namyspace.
Zapraszamy i pozdrawiamy!
Jedna Mi?o??!
Comeyah
Zmieniony: Niedziela, 11 Kwiecień 2010 12:14
 
eFeRDe Email
Wpisany przez eFeRDe   

eFeRDe - Pi?ko?eFeRDe(eFeReDe, FRD, Fredrich) albo po prostu Pi?ko?.?widnik to mj hometown ichocia? od o?miu lat tu nie mieszkam to wracam zawsze, ??dny tego ca?ego klimatu dupeksowato?ci. Bior? wszystko, co jest w tym mie?cie. Tutaj znam ka?dy k?t. Robi? muzyk? korzystaj?c z komputera ju? jakie? dwana?cie lat, a dopiero teraz powoli ?api?, o co w tym wszystkim chodzi. Hip-Hop we mnie siedzi, organizowa?em koncerty, wspiera?em bitami r?ne sk?ady, rozwali?em Krzysia Kali?czuka na wolnym stylu przed Cafe Lulu. Ch?tnie wezm? udzia? w bitwie na s?owa w ?widniku, albo chocia? w jamie. Lubi? ostry melan? mam nadziej?, ?e si? kiedy? na nim spotkamy.

eFeRDe - Znalaz?em styl

Zmieniony: Sobota, 20 Marzec 2010 16:14
 
In Vitro Email
Wpisany przez Administrator   

Ok?adka p?yty zespo?u Pomys? na za?o?enie zespo?u zrodzi? si? do?? dawno.Kuba iKamil mieszkali na jednym osiedlu, obaj fascynowali si? punk rock-iem iod jakiego? czasu my?leli owsplnym graniu, lecz byli skupieni na swoich wczesnych kapelach. Kamil gra? cz?sto prby ikoncerty z"Michelle Was Wrong", aKuba udziela? si? na basie wHC/Punkowym projekcie, ktry nie doczeka? si? nawet w?asnej nazwy.Gdy wko?cu rozpad? si? w bezimienny band, nadszed? czas na za?o?enie kapeli punk rock-owej. Mia?o by? szybko, g?o?no, prosto ido przodu.

Na pocz?tku 2007 r. odby?a si? pierwsza prba, Kamil siad? za garami, aKuba chwyci? za gitar?. Brakowa?o basu iwokalu.Pierwsza osoba, jaka wybrali na miejsce basisty byl Majk-L, kolega Kuby sprzed paru lat, zktrym gra? wmniej znanym "Sofizmacie".

Zmieniony: Sobota, 20 Marzec 2010 16:14
Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 3